• restaurace

  zavřeno

 • icon_playground

  hřiště

  zavřeno

 • icon_driving

  driving

  zavřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Golfová technika

Golfovou technikou rozumíme nejvýhodnější řešení pohybového úkolu v konkrétní herní situaci, na herní dráze, jamkovišti nebo v písečné překážce. Realizujeme ji skladbou pohybových prvků v prostoru a čase.

Základy techniky

Pre-shot

Příprava golfového švihu

Držení golfové hole

Jediné spojení mezi hráčem a golfovou holí je její správné uchopení. Ovládnutí a kontrola golfové hole je dána jejím držením. Úroveň hráče lze často poznat  jak drží golfovou hůl.   Držení golfové hole věnujeme značnou pozornost, protože je jedním z předpokladů úspěšné hry, umožňuje nám kontrolu úderu, zlepšení citového vjemu, dosažení pohyblivosti zápěstí a ovlivňuje rychlost úderu.

Při nácviku správného držení (uchopení) golfové hole budete muset překonat velký problém. Správné držení je nepřirozené. Ještě se nenašel nikdo, kdo by hned na poprvé optimálně uchopil golfovou hůl. Správné držení golfové hole nám umožní nácvik optimální techniky úderu.

Špatné držení nám toto neumožní. Kvalitu úderu golfového míče ovlivňuje úroveň držení.
John Jacobs jednou řekl, že ještě neviděl dobrého hráče golfu se špatným držením golfové hole.

Neměli bychom, ale z výuky držení vytvářet dogma. Důležité je věnovat pozornost velikosti rukojeti hole. Silná rukojeť vede k blokování zápěstí při nápřahu a v okamžiku úderu, výsledkem je často „slice“. Pokud máme tenkou rukojeť hole, ruce jsou příliš aktivní, výsledkem je často „hook“.

Příprava správného držení golf. hole musí vycházet z dispozic dětské ruky, která se vyvíjí, rovněž tak se vyvíjí i správné držení golfové hole. Velkou chybou je učit děti tzv. „Interlocking“. Nejoptimálnější držení pro děti je tzv. „Baseball grip“, kdy všechny prsty spočívají na rukojeti golf. hole. Teprve s postupným tělesným a výkonnostním růstem se můžeme rozhodnout pro konečné a správné držení golfové hole.

Technické provedení správného uchopení golfové hole, tzv. neutrální technika

Pravák položí levou ruku nahoru na rukojeť hole následujícím způsobem tak, aby rukojeť ležela v předních dvou článcích ukazováku levé ruky a dále napříč přes prsty až pod malíček.
Položením bříška dlaně na rukojeť golf. hole otočíme levou ruku vpravo tak, že palec je umístěn lehce vpravo od středu rukojeti. Tímto vznikne „V“ mezi palcem a ukazovákem, které směřuje mezi bradu a pravé rameno.
Dále pokračujeme pravou rukou. Přední dva články prsteníku a prostředního prstu pravé ruky položíme na rukojeť golf. hole pod levou ruku v těsném kontaktu s levým ukazovákem. Malíček pravé ruky je umístěn za ukazovák levé ruky. Držení uzavřeme přikrytím levého palce žlábkem pravé dlaně. Pravý palec je přiložen na levé straně rukojeti hole a může se lehce dotýkat ukazováku pravé ruky. Vznikne „V“, které rovněž směřuje mezi bradu a pravé rameno. „V“ obou rukou jsou navzájem paralelně.

Umístění rukou na rukojeti g. hole pootočením ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček změní držení na silné nebo slabé.
 

Jak silně svíráme rukojeť golfové hole

Ten, kdo drží hůl příliš pevně ztrácí cit a rychlost švihu. Přehnaně pevné až křečovité držení se může rozšířit na celé tělo tak, že se naprosto naruší koordinace pohybu a ten pak neodpovídá schopnostem hráče. Kdo drží golf. hůl lehce, ale nepouští ji, prosadí svůj cit, sílu a harmonii. Vytváří svou psychickou důvěru a dává sám sobě nejlepší šanci.
Jednoduše si představte, že máte držet golf. hůl, jako otevřenou tubu pasty na zuby. Nechcete přijít o tubu a ani o pastu v ní. Snažíme se o stále stejné, neměnné sevření golf. hole v průběhu celého švihu. Od začátku do konce švihu musí být ruce spojeny a pracovat společně.    

Časté chyby při držení golfové hole

Golfová hůl leží příliš v dlaních, což předstírá pocit kontroly a síly.
Pravá ruka je položena silně pod rukojetí (podhmat). „V“ mezi palcem a ukazovákem směřuje příliš vpravo. Držení je pohodlné, ale má negativní vliv na g. hůl.
Pravá paže je propnutá, „V“ mezi palcem a ukazovákem směřuje vlevo.
Levá ruka leží často vysoko na rukojeti, takže svalový polštářek levé dlaně přesahuje rukojeť.
Tento je tlakovým bodem a měl by mít bezpodmínečně kontakt s rukojetí. Konec rukojeti by měl koukat z dlaně.

Abychom se vyvarovali chyb, doporučujeme při nácviku používat zrcadlo. Stanovte si též pevné pořadí, jak postupujete při nácviku uchopení golf. hole. Toto by se mělo pro Vás stát rutinou.
 

Míření

V golfové hře nejde jen o to, abychom odpálili golfový míč co nejdále, ale též  abychom jej umístili co nejblíže k cíli, který jsme si určili. Je proto důležité si osvojit základy míření. Největší vliv na let míče má postavení úderové plochy golfové hole. Pokud při založení hlavy hole za míč je postavení úderové plochy golfové hole (dále“líc“) kolmo na spojnici cíl – míč, začíná dráha letu míče rovně. Otočením líce hole vlevo, či vpravo od cíle, ovlivníme počáteční dráhu letu míče tím směrem kam jsme líc hole nasměrovali.

Dalším faktorem, který ovlivňuje dráhu letu míče je zaujmutí správného základního postoje. Jedná se o postavení těla, tzn. poloha očí, ramen, paží, boků, kolen a chodidel by mělo být paralelně se spojnicí cíl – míč. Vytvoříme optimální podmínky pro dráhu hlavy hole, která by měla být shodná s cílovou linií.
 

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři