www.cebr.cz

Pravidla

Mistrovství klubu ve hře na jamky 2019

Uzávěrka přihlášek: 
Hráči se mohou přihlásit nejpozději do 27. 5. 2019 na recepci klubu, nebo na emailové adrese recepce@cebr.cz. Každý hráč uvede jméno, kontaktní email a číslo mobilního telefonu.

Vyhlášení výsledků a předání cen
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na Mistrovství klubu na rány dne 31.8. 2019.

 

Termíny jednotlivých kol

Čtvrtfinále do 30.6.2019

Semifinále do 21.7.2019

Finále do 11.8.2019

 

V případě, že se přihlásí hráčů méně, bude počet kol upraven soutěžním výborem podle počtu hráčů.

Účastníci: Hráči, kteří se přihlásili do 27. 5. 2019, budou nasazeni podle svých aktuálních hendikepů do hracího schématu. Nasazení jednotlivých hráčů bude uveřejněno do 30. 5. 2019.

Seznam přihlášených, hrací schéma a propozice soutěže dostanou všichni účastníci elektronicky. Na nástěnce klubu bude umístěno aktuální schéma.

 

 

 

Mistrovství klubu ve hře na jamky - pravidla

  1. Účastníci turnaje si sami domlouvají termín hry. Jednotlivé zápasy je třeba odehrát nejpozději do termínu platného pro jednotlivá kola dle rozpisu vyvěšeného v recepci. Hlavní rozhodčí turnaje může z důležitých důvodů povolit prodloužení termínu.
  2. Kontakty na hráče jsou k dispozici na recepci.
  3. V prvním kole vyzývá hráč s vyšším HCP hráče s nižším HCP. V dalších kolech vyzývá ten hráč, který postoupil do daného kola později (tedy zná jméno soupeře).
  4. Každý hráč zapíše před začátkem hry do skórkarty ke svému jménu i svůj HCP platný v den zápasu.
  5. Jednotlivé zápasy se hrají s částečným vyrovnáním. Počet ran k dobru je určen rozdílem HCP hráčů v den zápasu vynásobený koeficientem 0,6 a zaokrouhlený na celé rány. Pro účely turnaje se počítá maximální HCP 28.0. Rány k dobru se zapisují do skórkarty před začátkem hry k jednotlivým jamkám v pořadí podle HCP jamek.

    Příklad: hráč A má HCP 10.0, hráč B má HCP 30.0. tedy 28.0 minus 10.0 krát 0,6 = 10.8 zaokrouhleno 11. Hráč B má na 11 jamkách v pořadí podle HCP jamek po jedné ráně k dobru.
  6. Muži hrají z bílých odpališť, ženy z červených.
  7. Při nerozhodném výsledku po 18 jamkách se hrají postupně další jamky s úpravou podle bodu 5. do rozhodnutí. Oba hráči po ukončení zápasu odevzdají v recepci podepsané skórkarty, sdělí výsledek a požádají o zapsání vítěze do rozpisu hry.
  8. Hraje se podle pravidel golfu a místních pravidel. Případné spory řeší hlavní rozhodčí, kontakt na recepci.

 

Hezkou hru přeje
Golf klub Čertovo břemeno

 
detail
Zavřít

ČLENSTVÍ 2020

Řádné členství s neomezenou hrou po celou sezonu za 11500 Kč, senioři za zvýhodněnou cenu 8700 Kč.

 

Více informací zde