• restaurace

  zavřeno

 • icon_playground

  hřiště

  zavřeno

 • icon_driving

  driving

  zavřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Místní pravidla

Golfová hra je mimo jiné populární tím, že je pro ni duch fair play alfou a omegou. V knize „Hry a lidé“ Roger Caillois o golfu píše: „Je to hra, v níž každý může kdykoliv libovolně podvádět, ale která ztrácí okamžitě veškerý půvab, jakmile se švindl stane pravidlem.“  A tak jako má svá pravidla golf, tak mají svá pravidla golfová hřiště, Čertovo břemeno nevyjímaje. Džentlmenské dodržování obou druhů pravidel umožní všem hráčům zažít ten pravý golfový prožitek.

Místní pravidla

Časový limit pro hru: 4 hodiny 40 minut
Pokud není uvedeno jinak, hra se řídí dle platných Pravidel golfu
 1. Hranice hřiště (auty) je definována bílými kolíky a oplocením hřiště
  • vnitřní aut mezi jamkami č. 15 a 16 je platný pouze pro jamku č. 15
 2. Nepohyblivými závadami jsou: V těchto případech použijte úlevu podle Pravidla 16.1
  • stromky chráněné oplocenkou a stromky do výše dvou holí (hráč musí použít úlevu)
  • součásti zavlažovacího a odvodňovacího systému včetně betonových žlabů neoznačených jako trestné oblasti
  • transformátor u jamky č. 2
  • informační čerti s popisem jamek
  • distanční kameny (červené 100 m, žluté 150 m měřené od kraje greenu)
  • čističe míčků, odpadkové koše a lavičky
  • všechny cesty s umělým povrchem i cesty nezpevněné
 3. Trestné oblasti jsou vyznačeny žlutými a červenými kolíky
 4. Půda v opravě / abnormálním stavu je vyznačena modrými kolíky, použijte úlevu podle Pravidla 16.1
 5. Oblasti se zákazem hry vyznačené modrými kolíky s červenými konci. Hráč musí využít beztrestnou úlevu od překážení této oblasti se zákazem hry podle Pravidla 16.1
  • po pravé straně dráhy jamky č. 17
  • květinový ostrůvek v bankru po pravé straně před greenem jamky č. 9
 6. Drop zóny – jamka č. 14 a 18 – ztráta míče v rybníku: hráč může s jednou trestnou ranou spustit míč v dropovací zóně označené cedulemi
 7. Nedílné součásti hřiště:
  • Jednotlivé dekorativní kameny, skupiny kamenů a kamenné valy
  • Kamenné zídky na jamkách 9 a 18
  • Ochranné sítě včetně sloupů na jamkách 15 a 17
 

Trest za porušení místního pravidla:

 

Provozní řád

Hra na hřišti se řídí golfovými pravidly schválenými RAGC v St. Andrews, Scotland, USGA a doplňujícími místními pravidly.

Povinnosti hráče

Tempo hry

Časový limit hřiště je 4 hodiny a 20 minut, tento čas je možné dodržet, bude-li hra plynout dle následujícího klíče:

Hřiště

Motorové vozíky

Odpaliště

Muži: Ženy:
 Bílá – HCP 19 a nižší Červená – HCP 0 až 54
 Žlutá – HCP 19,1 až 54 Červená – děti do 12ti let

 

Dodržujte tento Provozní řád, Pravidla golfu, Místní pravidla a etiketu. V opačném případě můžete být vyloučen/a ze hry bez náhrady. Věříme, že se tak nikdy nestane.

Evakuační plán

Je-li hra přerušena Soutěžním výborem s ohledem na pravidlo 5.7: „Zastavení hry; Obnovení hry“, bude uplatněn následující postup:

Bude dán zvukový signál houkačkou, a to jak od klubovny, tak i z dalších míst na hřišti. Budou použity následující signály:

V případě přerušení hry z důvodu nebezpečné situace musí hráči přerušit hru okamžitě a nesmí ji obnovit, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru nepřeruší okamžitě, bude diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu podle Pravidla 5.7b.

Po přerušení hry se všichni hráči odeberou nejkratší cestou do klubovny, pouze hráči ze vzdálenějších jamek 11, 12, 13, 14 a 17 se uchýlí do altánu u odpaliště jamky č. 12, popř. do buňky s občer- stvením pod odpalištěm jamky č. 14. Po příchodu do klubovny se hráči pro kontrolu nahlásí Soutěžnímu výboru.

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři