• restaurace

  otevřeno

 • icon_playground

  hřiště

  otevřeno

 • icon_driving

  driving

  otevřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Projekt

Ubytovací zařízení pro areál Čertovo břemeno je projektem moderní, ekologické a udržitelné stavby, navíc přirozeně a citlivě zakomponované do okolní krajiny. Záměrem tak není vybudovat betonový komplex na zelené louce. Majitelé, investor i architekt přistupují k plánu ubytování inovativně a v širších souvislostech, zapojili do jeho návrhu odborníky na udržitelné stavitelství, krajinářskou architekturu či ekologii a také navrhli prvky modrozelené infrastruktury.

Plánované nízkokapacitní ubytovací zařízení o 35 dvoulůžkových pokojích proto kopíruje stávající reliéf, šetrně hospodaří s vodou a díky pokrytí vzrostlou vegetací nevytváří tepelný ostrov – zadržuje vodu a zlepšuje kvalitu ovzduší.

Hlavní výhody

Snížení dopravní vytíženosti obce

V současné době musejí návštěvníci areálu každý den dojíždět odjinud. To se projevuje na dopravní vytíženosti v obci. Situace se ale po výstavbě nového ubytovacího zařízení změní – návštěvníci přijedou na začátku víkendu nebo turnaje a odjedou až na jeho konci. Sníží se tím nejen počet automobilů, ale i celkový pohyb lidí v okolí areálu.

Návštěvnost hřiště je už nyní omezena maximální kapacitou 72 hráčů a tato kapacita se nijak rozšiřovat nebude. Místo tak navštíví o víkendech i turnajích maximálně 50 aut, která navíc nebudou muset každý den odjíždět a znovu přijíždět.

Pobyt v místní přírodě nebude rušit ani samotný pohled na zaparkované automobily. Vlastní parkoviště pro návštěvníky je zakomponováno přímo do objektu, konkrétně do části přiléhající k silnici skryté za zemním valem, který je porostlý vegetací. V rámci projektu bude zároveň zrušena převážná část venkovních parkovacích míst.

Šetrné využívání vodních zdrojů

V současné době používá celé hřiště pro zavlažování výhradně povrchovou vodu zachycenou při jarním tání v rybníku Ježek a retenčních nádržích, kterou pak prostřednictvím závlah vrací zpět do půdy. Stejným způsobem hodlá s vodou nakládat také nově vznikající ubytovací zařízení. Hosté proto nebudou zbytečně využívat pitnou vodu například ke splachování. Projekt v rámci provozu počítá s využitím dešťové vody i odpadní vody z umyvadel, sprch a van, aby byly provozní potřeby minimální a nová stavba co nejšetrnější k životnímu prostředí.  

Zdrojem pitné vody bude jediná, již dnes existující studna v areálu hřiště. Hloubení nové studny se nezvažuje. Návrh ubytovacího zařízení Čertovo břemeno zároveň uvažuje o umístění vlastní čistírny odpadních vod, která bude součástí ubytovacího objektu.

Rozvoj skomírající osady

Od roku 1869 se počet obyvatel Aleniny Lhoty a přilehlého okolí snížil na sedminu původního počtu. Dnes má osada pouze 5 stálých obyvatel. Vybudování nových ubytovacích kapacit umožní udržet a dále rozvíjet sportovní vyžití pro místní občany i jejich děti. Projekt také počítá se vznikem 10–15 nových trvalých pracovních míst pro obyvatele Jistebnicka.

STAVBA ZABERE JEN 0,9 HA

Z parcel o rozloze 18 000 m2 bude na objekt pro ubytování využito cca 5000 m , dalších 4000 m představuje vnitřní
parkoviště, do kterého bude přesunuta většina stávajících parkovacích míst u silnice.

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři